miércoles, 28 de octubre de 2009

Políticas de igualdad

Es indignante que la tercera causa de ingreso en prisión en España sea a consecuencia de la violencia machista de género. Según Concepción Yagüe, titular de la Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria, representa el 5,7 % de las causas de internamiento penitenciario.

En ese sentido y desde el año 2004 el Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero promovió acertadamente una Ley Orgánica de Medidas de la Protección Integral contra la Violencia de Género, en las que además de establecerse una serie de ayudas a las víctimas que padeciesen esta violencia, las penas por este delito en concreto se agravaban automáticamente si eran como consecuencia de un delito violento de género.

No obstante desde los colectivos gays y haciendo una crítica estrictamente constructiva no se observaba tal medida con tan buenos ojos. Básicamente por una sencilla razón ya que a las parejas formadas entre dos hombres quedaran excluidos de la aplicación de esta Ley y por lo tanto se le aplica sin ningún tipo de agravante el Código Penal.

Desde colectivos como A.G.L.E.T. de Ourense se aplaude cualquier medida cuyo objetivo sea la erradicación en todas sus formas de cualquier tipo de violencia. Asimismo se espera una subsanación en el tiempo y en la forma que más convenga a los intereses generales de la población.

No podemos olvidar casos estremecedores como el acontecido en Vigo. En el cual un señor con premeditación y alevosía se ensaño hasta 57 veces con sus victimas siendo absuelto por el jurado popular y posteriormente hace poco más de una semana el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordeno la repetición del juicio. Habiendo tenido relación de convivencia con las víctimas.

martes, 13 de octubre de 2009

Impresións sobre Monterroso e a visibilidade rural

Nun día como o de hoxe non podemos esquecernos que e o Partido Socialista de Galicia o que de cara a recobrar e aumentar maioritariamente a confianza do pobo galego tralas eleccións do un de marzo pon vontade e respalda e apoia este evento.

Un evento no que o Grupo LGTB deste partido mostramos unha serie de propostas serias que van dende a visibilización nas zonas mais illadas (como son os pobos pequenos e vilas), a educación e a cultura. Propostas tales como a elaboración dun protocolo de actuación contra a homofobia nas aulas e a realización incluso dun certamé de relatos cortos de temática homosexual. Así como tamén establecer sevizos de mediación lgtb en todolas Concellerias de benestar dos Concellos de Galicia.

No rural e un autentico descoñecemento como a poboación homosexual convive cos seus conveciños. Non existen datos, pero que non existan eses datos non quere decir que non os haxa.

Sen dubida a mais significativa e a que vai vencellada a educación e a cultura do respeto. Os datos estan ahí un 53,8 % dos alumnos/as deste país sufriron acoso escolar por motivo de orientación ou identidade sexual. So o 23% dos equipos docentes presta atención nos casos de homofobia nas aulas. Un de cada tres intentos de suicidios entre mozas e mozos deste país veñen dados por un motivo de discriminación por orientación ou identidade sexual. Os datos estan ahí e ante eles o que hai que buscar son solucións.

Ainda así a nosa función tamén vai ser denunciar todalas actitudes homofobas que o noso partido opositor ten. E tamén todalas actitudes que sexan en contra da igualdade de dereitos. O Goberno actual do PP na Xunta de Galicia, sigue apoiando as teses dos mais radicales da dereita galega e os feitos o demostran o seguir aumentado as axudas os centros privados do opus que permiten en pleno século XXI a segregación por sexo nas aulas.

O Partido Popular xa mostrou cal e a sua cara, non vale de nada que nos cambien en fai nada o seu secretario xeral (a nivel nacional) por unha muller ou o seu portavoz no Congreso dos Deputados por outra muller son xestos de cara a galería non vos engañedes. Xestos por outra parte que o que prentender facer e votar unha cortiña de fume ante a sua actitude vergoñenta en visperas da aprobación da lei que permitía o matrimonio entre persoas do mesmo sexo. Xestos tales como invocar a sua militancia (a do PP) a apoiar unha manifestación promovida polo Foro da familia. Na que se soltaron perlas tales como que tal medida iba a proceder a disolución da democracia.

Todo esto descrito anteriormente o fixeron esas señoras e señores do PP o 18 de xuño do ano 2005. Ante eso mais orgullo cidadán como proclamaba unha maravillosa Deputada que temos no Parlamento autonómico.

Non me quero tampouco extender moito mais so dar as gracias e pedir que eventos como o celebrado no día de hoxe non se queden so nun e que se sigan repetindo de forma reiterada. Republica, saude e fraternidade.

miércoles, 7 de octubre de 2009

MANIFIESTO POLA VISIBILIDADE LGTB RURAL‏

As palabras son os ecos da voz que na súa gran maioría esfúmanse co tempo,
os encontros como este son actos que perduran na historia e formaran parte
da nosa memoria. Por primeira vez celebramos un acto tan significativo e
de apoio incondicional á visibilidade rural. Noutros tempos,
afortunadamente xa pasados, isto seria un acto escandaloso e ata
delictivo. Como todos sabemos, a loita pola igualdade dos nosos dereitos,
e con elo me refiro ó colectivo lgtb con respecto ó colectivo
heterosexual, non é algo que comezase fai dous días, é unha loita de
moitos anos que, por fin, vai dando os seus froitos.
O partido socialista na súa primeira lexislatura marcou un punto de
inflexión coa Lei do matrimonio entre homosexuais. Con elo non só
outorgaba a unión legal a través do matrimonio entre persoas da mesma
condición sexual senón que nos facía partícipes dos dereitos que a
Constitución Española xa concedía ós matrimonios heterosexuais, e dos que
desafortunadamente nós, unha parte importante na sociedade, viámonos
privados de ditos dereitos constitucionais. Afortunadamente, esta lei
fainos máis visibles na vida privada e pública neste país.
Por desgraza como sabemos todos inda hoxe un partido político mantén un
recurso no tribunal constitucional contra dita lei e algunha organización
santa e relixiosa séguenos considerando enfermos e apestados.
Hoxe, amigos e amigas, queremos que sexa un día de celebración por todo o
que se acadou, pero non esquezamos que estamos aquí para apoiar á xente
que vive en zonas rurais, e que desgraciadamente inda hoxe nos nosos días
poden sentirse temerosos, o peso lapidario das criticas homófobas que se
verten cara as persoas, pola súa condición sexual.
Queremos que a xente se sinta libre, que se decide compartir co resto da
sociedade a súa condición, non teña o temor de que esta a perder dereitos
como persoa ou se sinta un bicho raro ou un ser desprezable. Neste papel
integrador entramos todos dunha maneira ou outra e sempre apoiando á xente
que decide dar o paso. Os medios de comunicación intégrannos creando
opinión e facendo ver a través do poder informativo a toda a sociedade que
por ter unha condición sexual que a maioría da xente non goza, pero que
unha gran parte de dita sociedade si compartimos. Non somos nin bichos
raros nin enfermos, nin mellores nin peores que o resto da sociedade. Vós,
xente da política, o voso papel é indiscutiblemente fundamental na
integración xa que sodes quen ten o poder de lexislar leis a favor da
igualdade.
As sociedades avanzan, a través da historia podémolo observar, e neste
momento toca vivir en liberdade, pero liberdade que non pode ser total se
seguimos xulgando á xente como bos ou malos, validos ou inútiles pola súa
condición sexual. Vivamos onde vivamos, grandes cidades ou pequenos
núcleos rurais, sexamos libremente visibles, porque desta forma estaremos
contribuíndo a formar unha sociedade máis libre, máis autentica e con
novos valores humanos.
Amigos que estamos hoxe aquí, sigamos loitando por non perder o acadado
ata o momento e por seguir dando pasos firmes cara a integración total na
sociedade. Xente do rural, non teñamos medo a mostrarnos tal e como somos,
pois non cometemos ningún delito con elo, sexamos libres e non permitamos
que as actitudes homófobas duns poucos, nos infundan medo e nos devalan
coma persoas.
Non á homofobia e si á liberdade afectivo sexual, si á liberdade coma
persoas.
Dende aquí fágovos saber que en nós, os socialistas, sempre
atoparedes un apoio incondicional. Estamos aí, coma sempre, respaldando e
apoiando calquera iniciativa en pro de defender os dereitos e liberdades
de todas as persoas.
Desexo enormemente que isto sirva de exemplo para outros partidos
políticos que presumen de ser progresistas ante a sociedade e que cando
lles toca gobernar só se dedican a recortar prestacións e dereitos
sociais. Hoxe é un día de festa e unidade e invítovos a que sexa así, que
gozemos todos dos actos que se celebraran durante esta xornada e que nos
sintamos máis unidos que nunca por unha causa xusta. Amigos e amigas do
rural e das cidades sexamos visibles e loitemos pola nosa visibilidade
persoal.