sábado, 20 de marzo de 2010

ACTIVIDADE DO GRUPO LGTB DO PSdeG-PSOE

O Grupo LGTB do PSdeG-PSOE presentou, onte día 20 de marzo, un concurso de relatos curtos de temática homosexual e de diversidade de xénero.

O acto de presentación fixose na cidade de Ourense na sede provincial do PSdeG-PSOE. Presentarono Laura Seara (Secretaría de Igualdade Movementos Sociais e Emigración do PSdeG e Directora General del Instituto de la Mujer), Fito Ferreiro (Coordinador Galego do Grupo LGTB do PSdeG) e José Manuel Montero (Coordinador do Grupo LGTB do PSdeG en Ourense).

Neste acto en calidade de invitados tamén estiveron presentes Marga Martín (Concelleira de Benestar do Concello de Ourense), Mª Remedios Quintas (Deputada autónomica e Sª de Organización da Executiva Provincial de Ourense), Patricia Nogueira (Sª de Igualdade da Executiva Provincial de Ourense), Jonathan da Silva (Sº Xeral da Agrupación de Xuventudes Socialistas de Ourense) entre outras persoas.

A efectos desta actividade habilitouse un blog que conten as bases que regulan este concurso asi como os prazos de presentación dos traballos interesados en participar. O blog é:

www.trasgrafiasvidasensetecores.blogspot.com

Esta actividade encuadrase dentro do programa de actividades e iniciativas a desenrolar polo Grupo LGTB do Partido Socialista de Galicia – PSOE.

Nesta presentación tamén aproveitamos a por de relieve a posta en funcionamento do Servizo de Información e Mediación LGTB no Concello de Lugo e tamén coma se están ultimando os preparativos para por en marcha o do Concello de Santiago que sumado o de Coruña xa serían tres Servizos de estas características funcionando plenamente na nosa Autonomía. Estos Servizos foron e son unha iniciativa do Grupo LGTB do PSdeG-PSOE.

jueves, 11 de marzo de 2010

Manifesto Dia Interncional da Muller Traballadora

A desigualdade no mundo laboral, a desigualdade social, a desigualdade familiar, etc… entre outras. Estas son unhas das poucas desigualdades existentes no día a día dunha muller.

Desigualdades que nun día coma este salen, se cabe, mais a relucir. Pero o traballo non remata co feito de que saian a relucir senón de buscar solucións axeitadas pra cada unha das problemáticas existentes.

O compromiso dos poderes públicos e de promover a igualdade real e efectiva en todolos eidos. Non obstante teño unha feroz crítica contra a maneira que ten a actual Xunta de Galicia de abordar un tema de tan suma importancia como é a igualdade entre homes e mulleres. Despois de dezanove anos de traballo por parte do Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller esta Xunta xa preparou un anteproxecto de Lei para anulalo dentro da estructura administrativa da Xunta de Galicia. Esta encuadrase nas políticas da suposta austeridade no gasto público.

Quixera que o que describin anteriormente fora a única vez que o Goberno actual da Xunta escupira nas políticas encamiñadas a promocionar a Igualdade pero non foi asi. E a segunda, xa cunha pareceme moito, pero pisotearon as políticas de igualdade por segunda vez. A primeira diria eu que foi cando aumentaron as axudas, con cartos públicos, os centros do opus que segregan por sexo nas aulas.

O Partido Popular de Galicia é cinico e deixou claro o respeto que lle merece a igualdade en Galicia. Ademais de facer mofa dela cando poñen a sua titular de traballo e benestar e o seu titular de economía e industria a facer o parvo na Praza do Obradoiro de Santiago.

En momentos coma este gustame, de novo, recordar a política en pro da igualdade e das mulleres feita na etapa da Xunta Bipartita que plasmouse fundamentalmente en duas Leis de gran calado. Por unha parte aprobouse no Parlamento de Galicia unha Lei Galega de Traballo en Igualdade e unha Lei Galega de Prevención de Violencia de Xénero, ambalas duas pioneiras e inexistentes no territorio galego.

Pero ainda asi na Galicia actual, as mulleres, segundo un estudio feito pola UGT e por CC.OO, sinalan que cobran un 25,5 % menos cos homes e só un 6% delas ocupa cargos de dirección nas empresas. En Ourense, concretamente, o paro feminino e dun 53%. Estos son datos que sendo obxetivos e realistas deixan moito que desear e piden un esforzo colectivo encamiñado a correxilos.


GRUPO LGTB DO PSDEG-PSOE DE OURENSE

domingo, 7 de marzo de 2010

O GRUPO LGTB DO PSdeG CONGRATÚLASE DA POSTA EN FUNCIONAMENTO DO SERVIZO DE MEDIACIÓN DO CONCELLO DE LUGO

DE INMEDIATO COMEZARÁ A FUNCIONAR O DE A CORUÑA E ESTASE TRABALLANDO NOS DE OURENSE E LUGO.

Na tarde do tres de marzo do presente ano 2010, mércores, empezou a funcionar o SERVIZO DE MEDIACIÓN E INFORMACIÓN LGTB do CONCELLO DE LUGO. Este servizo que atenderá ás persoas homosexuais, bisexuais e transexuais, esta no CENTRO DE CONVIVENCIA MARUJA MAYO, e atenderá ó publico os mércores de 17:00 a 21:00, ou ben chamando ó teléfono 982297505 ou a través do correo electrónico medicaionlgtb@concellodelugo.es.

Agradecerémosvos que lle désedes publicidade a estes contactos para que o servizo poida chegar a toda a poboación.

O servizo de MEDIACIÓN E INFORMACIÓN LGTB créase coa finalidade de
asesorar a todas aquelas persoas que se acheguen en busca de orientación ou denuncia de casos de homofobia, mobbing ou calquera tipo de problema relacionado coa súa persoa e en relación a cuestións que afecten ó seu “ser” LGTB. A xente poderá contactar por telefono, mediante e-mail ou en persoa. Tamén está dirixido a familiares, amigos, colectivos, etc. Xa que cremos que hai momentos onde OS PAIS E NAIS son as persoas que máis desorientadas se atopan, por elo é interesante poder chegar ata eles.

Tamén se levarán a cabo charlas en institutos e colexios de forma que se combatan as diferentes actitudes homófobas manifestas nos centros de educación por parte do alumnado, ademais de tratar de sensibilizar ó profesorado con respecto a posibles alusións ou comentarios que poidan confundir a seu alumnado. Estas charlas poderanse realizar tamén en calquera tipo de asociación que o solicite, así como sindicatos, facultades, etc. Este servizo porá ademais en marcha campañas sobre “a diversidade afectivo sexual”, “contra a homofobia”…

Cremos que con este SERVIZO, creado polo CONCELLO DE LUGO e A CONCELLERÍA DE BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE, dáse un paso pola igualdade real das persoas lesbianas, gais, transexuais e bisexuais e a loita contra a homfobia.

O grupo LGTB do PSdeG-PSOE ten pensado presentar este proxecto nas cidades de VIGO, PONTEVEDRA e FERROL que se unirían a LUGO, A CORUÑA, SANTIAGO e OURENSE nesta primeira etapa, para logo ir avanzando nas cabeceiras de comarca da nosa comunidade.

jueves, 4 de marzo de 2010

Visita a Agrupación Local Socialista de Xinzo de Limia

Onte día 3 de marzo, mercores, a segunda cita cás Agrupacións Locais Socialistas da provincia de Ourense tivo como escenario a de Xinzo de Limia. Nese encontro eu como Coordinador LGTB do PSdeG-PSOE en Ourense tiven a ocasión de compartir a velada cá Portavoz do Grupo Socialista na Corporación municipal de Xinzo, Elvira Lama, e cas/os militantes e rapazas/es de Xuventudes Socialistas de Xinzo. Ademais de trasladarlle as propostas do Grupo LGTB Ourensan e Galego, nas que se atopan a implantación progresiva dos Servizos de Mediación e Información LGTB , ademais das actividades feitas e as previstas a facer a curto e medio prazo.

Nesta segunda cita acompañoume un histórico dos Socialistas Ourensás como Jose Antonio Barroso.

Asimesmo con intención de declarar o Día 17 de Maio como Día Internacional Contra a Homofobia e a Transfobia trasladareille a portavoz municipal socialista unha moción pra aprobar, en visperas desa data, polo pleno municipal. Cabe sinalar que según Amnistía Internacional persiguese en 70 paises a homosexualidade e en 8 penase ca morte.

Con respecto os Servizos de Mediación e Información tamén cabe como inciso apuntar que onte abriuse no Concello de Lugo este servizo municipal, os meus parabens, espero velo pronto implantado no Concello de Ourense e resto de Concellos que compoñen a provincia.