viernes, 13 de noviembre de 2009

Obras son amores y no buenas razones. Despropósitos del PP (II)

Cando uns adicanse a lexislar pro conxunto da cidadanía e do interese xeral:

Medidas aprobadas e publicadas nos Diarios Oficias correspondentes

Goberno de J.L.Rodríguez Zapatero:

- Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia.
- Ley 3/2007, de 22, de marzo, para la Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres.
- Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.

Goberno Autonómico Bipartito da Xunta de Galicia (Maio de 2005 – Marzo de 2009)

- Lei 2/2007, de 28 de marzo, de Traballo en Igualdad das Mulleres en Galicia.
- Lei 11/2007, de 27 de Xulio, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

*o cadro anterior (de normas lexislativas) mostra as medidas mais relevantes en política social feitas polo actual Executivo central e autonómico no Goberno bipartito.

Outros mentres tanto o único que fan é caer na descalificación constante:

- José María Aznar (Presidente de Honor do PP, ex Presidente do Goberno español e Presidente da Fundación para o Analise e os Estudios Sociais): “ La unión entre homosexuales no puede ser llamada matrimonio porque esto ofende a la población”.

A anterior cita pronunciouna no ano 2006, por sorte xa non estaba na Presidencia do Goberno de España. Para este señor nos debemos ser extraterrestres, xa que collendo o pé da letra o que dixo, nos non formamos parte do conxunto poboacional deste país.

Pero o malo, amigas e amigos, non so queda ahí senon que a actual clase dirixente do Partido Popular non dista moito dos señores que mandaban antes. E mais atreveriame a decir que e unha mala copia dos anteriores.

Outra mostra de despropósitos foi o vertido polo señor Consejero de Salud da Comunidade Autónoma de Madrid, actualmente exercendo o seu cargo público, o señor Juan José Güemes os gays somos e palabras textuais del:

- “Es un homosexual con estudios que, haciendo uso de sus conocimientos, consigue prebendas políticas y subvenciones del erario público. Con la anuencia de toda la izquierda”.

A parte de insultar as persoas votantes do PSOE chamandoas “ciudadasnos”, incrible o deste señor. Pero a realidade e esta. Esto e o que publica, no seu blog do PP de Madrid, un cargo de esta xerarquía. Preocupese señor Güemes dos tremendos problemas que lle causa a cidadanía de Madrid ca sua pesima xestión do sistema sanitario madrileño e olvidese das descalificacións ofensivas que non so fixo disto.

1 comentario:

  1. Leis das que eles son beneficiarios, é hipócrita a súa actitude fronte a realidade a que eles mesmos están habituados...Insultan a propios compañeiros do seu partido, cómo nos van a tratar a nos?

    ResponderEliminar